Loading...

Celem projektu Empatyczni My było podniesienie kompetencji kadry Fundacji MindfulNVC w obszarze uczenia dorosłych- szczególnie w zakresie umiejętności empatycznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów i budowania wspierającej relacji w duchu metody: Porozumienie bez Przemocy czyli Nonviolent Communication (NVC). 

W ramach projektu kadra i wolontariusze Fundacji MindfulNVC wyjechali na International Intensive Training NVC zorganizowany przez niemieckie stowarzyszenie DACH oraz Centre for Nonviolent Communication (USA). Szkolenie odbyło się w niemieckiej miejscowości Lehesten. Pod okiem doświadczonych trenerów NVC z 20 letnim stażem zespół Fundacji MIndfulNVC uczestniczył  w 9-dniowym międzynarodowym szkoleniu. Wzięło w nim udział ponad 80 osób z 20 krajów świata m.in z Indii, Somalii, Kenii, Australii, Meksyku, Ukrainy, Irlandii, Bośni i Hercegowiny, Niemiec. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia takie jak: komunikacja międzykulturowa, wpływ emocji na budowanie relacji międzyludzkich, rozumienie innych ludzi oraz psychologiczne podłoże podejmowania decyzji w momencie doświadczania stresu. Na szkoleniu dostępna była cała paleta ćwiczeń oferowanych osobom dorosłym z zakresu empatycznej komunikacji, rozumienia przyczyn postępowania drugiego człowieka, sposobów pokojowego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, i budowania relacji. Uczestniczenie w szkoleniu na gruncie międzynarodowym to niecodzienna możliwość uwrażliwienia się na różnorodność kulturową, narodowościową i wyznaniową oraz komunikacja pod wspólną ideą Porozumienia bez Przemocy. To też okazja do cennej wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów i przyjaźni z trenerami pracującymi na całym świecie.

W rezultacie projektu Empatyczni My Fundacja MindfulNVC zrealizowała 10 filmów szkoleniowych z zakresu empatycznej komunikacji, które są dostępne bezpłatnie na naszym kanale youtube. https://www.youtube.com/channel/UCJoCMMV2bMo4lyYXUu2I-Vg?view_as=subscriber

Empatyczni My – odc. 1

Empatyczni My – odc. 2

Empatyczni My – odc. 3

Empatyczni My – odc. 4

Empatyczni My – odc. 5

Empatyczni My – odc. 6

Empatyczni My – odc. 7

Empatyczni My – odc. 8

Empatyczni My – odc. 9

Empatyczni My – odc. 10

Filmy są rozpowszechniane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pomocą naszej strony internetowej, mediów społecznościowych, europejskiej platformy EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe- Elektroniczna Platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie) https://epale.ec.europa.eu/pl

 i Erasmus + Project Results Platform (Europejska Platforma Upowszechniania Rezultatów). https://erasmusplus.org.pl/upowszechnianie/platforma-rezultatow-projektow-erasmus/

W ramach projektu Empatyczni My odbył się webinar poświęcony empatii i komunikacji bez przemocy.

Spotkania online Empatyczni My- to bezpłatne warsztaty  przybliżające ideę Porozumienia bez przemocy, w których może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany tą formą komunikacji. W ramach projektu Empatyczni My chcemy popularyzować główne założenia i metody komunikacji empatycznej. 

Warsztaty odbywają się 1 raz w miesiącu, czas trwania to 1 godzina zegarowa.

Najbliższe terminy możesz sprawdzić tutaj:…. kalendarz

W projekcie udział wzięli:

Zarząd Fundacji MindfulNVC:  Justyna Dermont-Owsińska, Ewelina Ragiel , Magdalena Kulińska
oraz wolontariusze: Kornelia Podsiadło, Viktoriia Korol, Adam Kusio

Projekt Empatyczni My został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

UE
Empatyczni-MY-logo-small

Nowa Gra „Strefa Porozumienia”

Krok po kroku poprowadzi cię do głębszego zrozumienia siebie i drugiej osoby. 

Dowiedz się więcej
Close Zoom
Close Menu