Loading...

Misja fundacji:

Misją Fundacji MindfulNVC jest rozwijanie umiejętności tworzenia satysfakcjonujących relacji poprzez wzmacnianie naturalnych ludzkich zasobów – uważności i empatii.

Cele:

Działania Fundacji skupiają się na inicjowaniu i wspieraniu zmian w budowaniu relacji między ludźmi poprzez rozwój Uważności i Empatii.

Oferujemy kompleksową ofertę warsztatowo- szkoleniową,  produktową i narzędziową, która jest podstawą do budowania kultury dialogu w małych i dużych organizacjach.

Nasze produkty i usługi dotyczą nowych sposobów rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, nawiązywania kontaktu ze sobą. Bazujemy na sprawdzonych i uznanych w świecie metodach – Mindfulness i NVC.

Close Zoom
Close Menu